İnfrastruktur – bu bizim işimizdir

Layihələndirmə üzrə məsləhət xidmətləri
Ətraflı +

Layihələndirmə üzrə məsləhət xidmətləri

  • Kompleks sxemlər üzrə məsləhətlər
  • Tikinti sahəsindəki mövcud xətlərin köçürülməsi
  • İstismarçı təşkilatın sifarişilə Köhnəlmiş və qəzalı xətlərin köçürülməsi və s.
Mühəndis qurğuların Tikintisi və quraşdırılması
Ətraflı +

Mühəndis qurğuların Tikintisi və quraşdırılması

Mühəndis qurğuların Tikintisi və quraşdırılması zamanı müxtəlif metodlardan istifadə olunur:
  • Açıq metod. Bu qruntun işlənməsi, tranşeylərin möhkəmləndirilməsi, boruların döşənməsi və geriyə dolğusu, daha sonra təbəqəli kipləşdirilməsilə həyata keçirilir.
Texniki sifarişçi xidmətləri
Ətraflı +

Texniki sifarişçi xidmətləri

“Hidro İnşaat Servis” MMC-nin prioritetlərindən biri sifarişçinin arzu və imkanları nəzərə alınaraq layihə icrasının dəqiq məqsədi, forma və metodlarının formalaşdırılmasıdır.
Baş podratçı xidmətləri
Ətraflı +

Baş podratçı xidmətləri

“Hidro İnşaat Servis” MMC iri həcmli obyektlərin tikiniti zamanı Baş Podratçı qismində cəlb edilə bilər. Tikinti sahəsində uzun müddətli fəaliyyət nəticəsində etibarlı və məsuliyyətli Subpodratçılar bazası əldə olunmuşdur.
TOP